Dopis pro rodiče

 

                                                                               Dívčí skautský oddíl Minnehaha Dobříš

Dobrý den,

 

děkujeme Vám, že jste svoji dceru přihlásili právě do skautského oddílu a věříme, že této volby nebudete litovat.

Chtěly bychom Vám hned na začátek poskytnou co nejvíce informací o oddíle, naší činnosti a tak dále. 1. dívčí skautský oddíl Minnehaha působí na Dobříši 20 let, za tu dobu jím prošlo již mnoho děvčat. Momentálně máme asi 40 členek. Náš oddíl není pouze volnočasovou záležitostí, je zde kladen důraz i na zásady skautingu. Jde nám především o to, aby se z našich členů jednak stali úspěšní a samostatní lidé, zároveň však měli vytvořen kladný vztah k přírodě, uměli spolupracovat, byli zodpovědní za sebe i ostatní. A to vše zábavnou formou her a jiných dobrodružství. Snažíme se o individuální přístup ke každé z našich členek, respektujeme její osobnost, ale zároveň jí pomáháme začlenit se do skupiny jejích vrstevníků.

Děti jsou podle věku rozděleny do skupin (družin), které se scházejí 1x týdně na schůzce v klubovně. Na schůzkách si povídáme, sportujeme, zpíváme, hrajeme různé zábavné hry, kreslíme, vyrábíme různé zajímavé věci, poznáváme přírodu a podobně. Důraz se klade především na přátelskou atmosféru. Minimálně jednou do měsíce je také výlet, výprava nebo jiná podobná akce a v létě čtrnáctidenní tábor.

Vedoucími oddílu jsou v současné době Klára Sochorová a Jana Šigutová, obě s dlouholetou praxí v našem oddíle. Dále ve vedení pomáhá mnoho mladých lidí z dobříšského gymnázia i vysokoškolských studentů. S dětmi je vždy (při jakékoliv akci) přítomen nejméně jeden plnoletý člověk, který má zkušenosti jako člen oddílu i vedoucí.  Informace o výpravách dostávají holky napsané na papírku nebo si je píši samy nebo je posíláme pomocí e-mailu. Scházíme se ve skautské klubovně (je to dřevem obložený domeček), která se nachází u rybníka Papeže, blízko ulic Dělnická a Zborovská. Také Vás chceme poprosit, abyste vždy, pokud se Vaše dcera nemůže dostavit na schůzku, výpravu atd. ji včas omluvili, abychom věděly, jestli s ní máme počítat a tak dále.

Členské příspěvky vybíráme 1x za rok vždy v lednu (vybírají se v rámci celého hnutí v ČR). Jejich výška je přibližně 350 Kč. O výběru příspěvků a přesné částce Vás budeme včas informovat. Dále si děti hradí stravu a dopravu na výpravách, vzhledem k tomu, že často vyrážíme do našeho okolí jsou to obvykle částky v řádu desetikorun.

V současné době se také snažíme o rozšíření našich internetových stránek www.minnehaha.webnode.cz  kde je i seznam akcí na tento půlrok a informace k výpravám.

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte na nás obrátit.