Výprava za Světluškou

17.03.2012 23:54

14.-15.1.2012

    Jako vždy jsme se sešly u Labutě a jely autobusem do Prahy. Byly tam Bodlinka, Svištík, Janička a já, Mája (vedoucí: Kašty, Alča a potom i Světluška). Pak jsme šly na faru, daly jsme si tam věci a potkaly Světlušku. Šly jsme a cestou jsme hrály ,,10, 9,..", na kolíček neboli sponku. Došly jsme do kostela sv. Matěje v Praze 6, kde byla výstava betlémů. Vrátily jsme se autobusem zpět na faru. Na faře jsme se navečeřely. A jely jsme lanovkou na Petřínskou věž a hrály jsme hru, kterou nám Světluška připravil. Byla s hodně úkoly a tajenkou bylo POKLAD HLÍDÁ ŽUŽÍK. Vrátily jsme se na faru a v balóncích jsme našly Žužíka, který hlídal bonbony. Šly jsme spát. Když jsme se probudily, jely jsme metrem na Florenc a šly jsme do muzea, v kterém byl velký model Prahy a o starověku. Vrátily jsme se pro brašny a šly do kina na Kocoura v botách. Potom jsme se vráily autobusem na Dobříš a rozloučily se.

Mája