Kontroverzní vyhláška Evropské rady pro názvosloví (ECL)

27.06.2012 21:16

 

Francká říše a později svatá říše římská do území Böhmen( dnes známého jako Bohemia-Čechy) posílala nepohodlné, štvance a trestance. Ti se později v historii snažili vytvořit vlastní národní identitu, ale byly to jen chabé pokusy, jako kronika Hájkova a jiné, zjevně nevěrohodné prameny. Například takzvané Staré pověsti české napsané v 19. Století Aloisem Jiráskem jsou již na první pohled podvrhem bez historických souvislostí. Takové věci jako přemožení kance holýma rukama, skok na koni ze Skály 15m vysoké, nebo třeba i proslov takřečeného Praotce Čecha-o zemi mlékem oplývající (kde by se vzaly krávy nebo jiná dojná zvířata v údajně neobydlené krajině) jsou již na první pohled nesmyslné a vymyšlené v moderní době.

Další pokusy o vytvoření národní identity vznikly v 18. Století, kdy místní vzdělanci vytvořili nový jazyk – češtinu – údajně pouze obnovili jeho veřejné užívání, ale podrobíme-li jazyk lingvistickému zkoumání, vyjde najevo, že se jedná spíše o historické esperanto-jazyk umělý. Najdeme v něm slova odvozená z latiny, germánských jazyků-především němčiny a převážně z jazyků slovanských. Již na tom je vidět, jak domnělý národ tíhnul k východu a snažil se neztotožňovat s Německem.

Jazyk se jim ovšem vůbec nevydařil-to můžete poznat na naprosto nelogickém systému gramatiky, zcela překombinovaným pravidlům, jež se i rodilý Čech-nebo spíše Pseudoněmec, musí mnoho let ve škole učit používat.

Německým slovem jsou například necky, latinský původ lze vystopovat ve slovech: komise, den, východní vliv se podepsal na skloňování a změkčování.

Ve 20.století se začali i v tomto národě vyskytovat jedinci, kteří celý podfuk odhalili. Jako příklad lze uvést známou kauzu Rukopisů, o jejichž pravosti se vedly rozsáhlé spory. I nejzapřísáhlejší antigermáni nakonec museli uznat, že se jedná o podvrh.

Existuje ještě mnoho dalších důvodů, jejichž výčet lze nalézt v publikaci – Fiktivní český národ.

Evropská rada pro názvosloví prosazuje pro začátek zrušení pojmu český národ a navrhuje jej pozměnit na Pseudoněmecký (Pseudogerman).Jedná se o první z řady opatření, které bude třeba v této věci učinit. Následujícími kroky by mělo být pozměnění osnov výuky dějepisu, zavedení povinné němčiny do škol a omezení výuky nevhodného jazyka českého.