Mezinárodní hnutí skautek

WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts)


- v roce 1910 byla založena v Anglii první dívčí skautská organizace, vedená Agnes Baden-Powell, sestrou zakladatele skautingu;
- dívčí skauting se rychle rozšířil nejen v Evropě, ale i po celém světě;
- v současné době má WAGGGS 144 členských organizací s více než 10 miliony členek;
- úzce spolupracuje s chlapeckou světovou skautskou organizací WOSM (World Organization of Scout Movement); WOSM a WAGGGS sdružují dohromady přes 40 milionů skautů a skautek;
- spolupracuje v mnoha směrech s Organizací spojených národů (UN) a jejími sekcemi jako UNICEF, UNIFEM, UNESCO, FAO apod.

 www.wagggs.org

www.isgf.org  International Scout and Guide Fellowship – ISGF Mezinárodní společenství skautů a skautek

www.adam.cz/clanek-2008070022-skautky-z-celeho-sveta-se-sesly-v-jizni-africe.html

mezinárodní skauting

https://krizovatka.skaut.cz/organizace/mezinarodni-skauting/